Menu Zamknij

Zgodny rozwód a podział majątku wspólnego

Małżonkom niejednokrotnie zależy na tym, żeby procedura rozwodowa przebiegła jak najszybciej. Wówczas jeszcze przed złożeniem pozwu o rozwód warto uzgodnić wspólne stanowisko w sprawie. Zgodny rozwód nie zawsze musi sprowadzać się do rozwiązania małżeństwa stron przez rozwód bez orzekania o winie. W sytuacji kiedy drugi z małżonków uzna wyłączną winę za rozkład pożycia, postępowanie przed sądem również przebiegnie znacznie sprawniej. Zasadą jest bowiem przeprowadzanie rozbudowanego postępowania dowodowego na okoliczności sporne.

Co więcej, małżonkowie mogą uzgodnić wspólne stanowisko jedynie w części, np. co do winy w rozkładzie ich pożycia oraz co do np. miejsca zamieszkania ich małoletniego dziecka, zaś resztę kwestii oddać pod rozstrzygnięcie sądu. Wówczas postępowanie dowodowe będzie ukierunkowane na ustalenie wysokości obowiązku alimentacyjnego oraz kontaktów rodzica z małoletnim dzieckiem.

Jeden z małżonków może uzależniać zajęcie konkretnego stanowiska w sprawie rozwodowej od uprzedniego dokonania podziału majątku wspólnego. W praktyce ma to miejsce bardzo często. Dlatego też warto rozważyć zawarcie w/w umowy u notariusza w sposób ugodowy, przemyślany, uzgodniony wspólnie przez obie strony. Umowę o podział majątku wspólnego poprzedza ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami, powyższe odbywa się w ramach jednej wizyty w kancelarii notarialnej.

https://adwokat-budzinska.pl/podzial-majatku-w-trakcie-rozwodu/

Uzgadniając wspólne stanowisko w zakresie rozwodu warto również poruszyć kwestię dot. podziału majątku wspólnego. Wówczas negocjacje, jakkolwiek są wydłużone, tak pomagają stronom kompleksowo uregulować sytuację prawną. W konsekwencji – pozwala to uniknąć inicjowania w przyszłości kolejnych spraw sądowych, chociażby o podział majątku wspólnego.

Dlatego też przed zainicjowaniem postępowania sądowego warto skonsultować się z adwokatem który pomoże stronie przejść przez proceder związany nie tylko z rozwodem ale również z podziałem majątku wspólnego. Adwokat może uczestniczyć z mocodawcą w spotkaniu u notariusza które ma na celu zawarcie umowy konkretnej treści pomiędzy małżonkami.

Więcej o podziale majątku wspólnego można przeczytać poniżej:

https://adwokat-budzinska.pl/podzial-majatku-wspolnego/

https://adwokat-budzinska.pl/leasing-auta-a-podzial-majatku-wspolnego/

https://adwokat-budzinska.pl/poczynienie-nakladow-na-dom-tesciow-w-okresie-trwania-wspolnosci-majatkowej/

https://adwokat-budzinska.pl/rozdzielnosc-majatkowa/