Menu Zamknij

Podział majątku w trakcie rozwodu

Co do zasady sąd rozwiązując małżeństwo stron nie dokonuje podziału ich majątku wspólnego. Ma to miejsce wyjątkowo, gdy małżonkowie porozumieli się w każdej kwestii, zaś sama czynność nie spowoduje zwłoki w postępowaniu.

W trakcie postępowania rozwodowego sąd może skierować małżonków do mediacji. Wówczas, poza kwestiami dot. małoletnich dzieci (ustalenie miejsca ich zamieszkania, władzy rodzicielskiej, kontaktów, wysokości świadczeń alimentacyjnych) oraz winy w rozkładzie pożycia małżonków, strony mogą prowadzić dialog zmierzający do ustalenia tego w jaki sposób podzielą się majątkiem wspólnym.

Wówczas, pomimo tego że postępowanie rozwodowe jest w toku, małżonkowie mogą udać się do notariusza, który po ustanowieniu między nimi rozdzielności majątkowej, dokona podziału ich majątku wspólnego w sposób przez nich wskazany. Tym samym strony w trakcie postępowania rozwodowego, zmierzając do wypracowania satysfakcjonującej ugody, mogą poruszać również kwestie związane z podziałem majątku wspólnego.

Warunkiem dokonania podziału majątku wspólnego pomiędzy stronami jest uprzednie ustanowienie pomiędzy nimi rozdzielności majątkowej. W praktyce – wówczas wizyta u notariusza trwa 10 minut dłużej. Oczywiście małżonkowie mogą zawrzeć umowę w formie aktu notarialnego w obecności adwokatów, którzy reprezentują ich interesy w postępowaniu rozwodowym.

Gdy strona uzależnia wyrażenie zgody na rozwiązanie małżeństwa od dokonania podziału majątku wspólnego w satysfakcjonujący ją sposób, wizyta u notariusza może okazać się dobrym rozwiązaniem dla obydwu stron. Powyższe pomaga w uzgodnieniu wszystkich kwestii dot. małżonków oraz pozwala uniknąć kolejnego postępowania sądowego o podział majątku wspólnego.

W każdym przypadku warto skonsultować się z adwokatem, który doradzi jakie kroki należy podjąć celem zabezpieczenia interesów rozwodzącego się małżonka.