Menu Zamknij

Mobbing

Zgodnie z treścią art. 94³ § 1 kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu,…