Menu Zamknij

Adwokat od rozwodów Lublin

Rozwód to niewątpliwie ciężki okres w życiu każdego człowieka. Jeżeli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, sąd zobowiązany jest w wyroku zawrzeć rozstrzygnięcie w zakresie alimentów, władzy rodzicielskiej, kontaktów oraz miejsca zamieszkania małoletnich. Jest to postępowanie wielowątkowe, które nie sprowadza się jedynie do ustalenia tego, kto ponosi winę za rozkład pożycia. Wyjątkowo, jeżeli małoletnie dzieci zamieszkują za granicą, na wniosek stron, sąd może nie wyrokować w tym przedmiocie. Wiąże się to z tym, że małżonkowie nie poddają pod jurysdykcję sądu polskiego orzeczenia w zakresie małoletniego dziecka.

Adwokat specjalizujący się w sprawach rozwodowych

Rolą adwokata od rozwodów jest ustalenie odpowiedniej strategii procesowej w oparciu o przekazane mu informacje. Sąd Okręgowy w Lublinie prowadzi postępowania w sprawie o rozwód (jeżeli jest właściwy do rozpoznania sprawy). Porada prawna udzielona przez adwokata niejednokrotnie pozwoli zaoszczędzić małżonkom nerwów, czasu oraz co ważne – nie narazi małoletnich dzieci na stres związany z prowadzonym postępowaniem.

Mediacje pomiędzy rozwodzącymi się małżonkami

W toku postępowania o rozwód możliwe jest skierowanie sprawy do tzw. mediacji. Wówczas małżonkowie wraz z pełnomocnikami biorą udział w spotkaniu z mediatorem. Mają możliwość przedstawienia swoich stanowisk, żądań. Przede wszystkim podkreślić należy, że mediacja ma charakter spotkania, w trakcie którego można rozmawiać, czynić ustępstwa i negocjować. W każdej chwili strona postępowania może zrezygnować z udziału mediacji. Co ważne, stanowisko czy rozmowy przeprowadzone w trakcie mediacji są objęte tajemnicą, a sąd nie jest informowany o ich przebiegu. Jeżeli małżonkom uda się dojść do porozumienia, mediator spisuje tzw. ugodę, którą przedstawia sądowi. Rolą adwokata od rozwodów jest doradzenie Klientowi, jakiego rodzaju roszczenia są zasadne, jakiej treści ugodę powinien on zawrzeć. Jeżeli sprawę rozwodową rozpoznaje Sąd Okręgowy w Lublinie, mediacja odbywa się na terenie Lublina. Strony mogą wnosić o ustanowienie konkretnego mediatora.

Rozwód rodziców małoletnich dzieci

Orzeczenia w zakresie małoletnich dzieci, alimentów, władzy rodzicielskiej, kontaktów czy miejsca zamieszkania mogą być w przyszłości zmieniane. Może to nastąpić wskutek istotnej zmiany okoliczności. Wówczas należy zainicjować postępowanie przed właściwym sądem, którym może okazać się sąd rejonowy w Lublinie.

Uzasadnienie orzeczenia sądu

Jeżeli strona sprawy o rozwód nie jest zadowolona z rozstrzygnięcia sądu, może złożyć w terminie 7 dni od ogłoszenia orzeczenia wniosek o uzasadnienie. Adwokat może zrobić to w imieniu Klienta. Wówczas sąd sporządza uzasadnienie, które może doręczyć już bezpośrednio na adres kancelarii prawniczej w Lublinie. Od momentu doręczenia orzeczenia strona ma 14 dni na wniesienie apelacji do sądu wyższej instancji. Sądem wyższej instancji nad Sądem Okręgowym w Lublinie jest Sąd Apelacyjny w Lublinie.