Menu Zamknij

Adwokat Lublin: prawo rodzinne

Sprawy rodzinne to m.in. sprawy o alimenty, ustalenie miejsca zamieszkania dziecka, kontakty, władzę rodzicielską. Rozstrzygnięcia zawarte w wyroku rozwodowym dot. ww. kwestii mogą być w przyszłości zmieniane wskutek istotnych okoliczności. Wówczas należy wystąpić ze stosownym wnioskiem/pozwem przed właściwym sądem rejonowym. Nawet wówczas gdy rodzice dziecka nie zawarli związku małżeńskiego, możliwe jest uregulowanie ww. kwestii w drodze postępowania sądowego. Rolą adwokata rodzinnego w Lublinie jest sporządzenie pisma inicjującego postępowanie sądowe odpowiedniej treści.

Roszczenia dla małoletnich z tytułu prawa rodzinnego

W sytuacji, gdy ojciec dziecka neguje swoje ojcostwo, celowe pozostaje zainicjowanie postępowania sądowego o ustalenie ojcostwa. W tym samym postępowaniu matka dziecka może domagać się w jego imieniu alimentów oraz innych roszczeń.

Prawo rodzinne umożliwia występowanie z szeregiem roszczeń w imieniu małoletniego dziecka, które to nie jest w stanie reprezentować się samodzielnie. Osiągnięcie przez dziecko pełnoletności nie wiąże się z tym, że obowiązek alimentacyjny rodzica wobec syna/córki wygasa. W tym celu należy zainicjować odrębne postępowanie sądowe o uchyleniu obowiązku alimentacyjnego. Gdy dziecko kontynuuje naukę, nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, zasadne jest dalsze pobieranie alimentów od rodzica.

W sytuacji, gdy potrzeby dziecka wzrastają zaś rodzic, z którym małoletni nie mieszka, ma wysokie zdolności zarobkowe, celowe pozostaje rozważenie zainicjowania w sądzie postępowania o podwyższenie alimentów. Rolą adwokata rodzinnego w Lublinie jest wówczas sporządzenie pozwu, w którym zawarte będą liczne wnioski dowodowe mające na celu wykazanie istotnej zmiany okoliczności przemawiającej za podwyższeniem wysokości alimentów.

Pomoc adwokata rodzinnego dla Klientów w Lublinie

Adwokat rodzinny w Lublinie powinien również poinformować Klienta o skutkach, które następują po zapadnięciu konkretnego rozstrzygnięcia. W sytuacji chociażby zmiany miejsca zamieszkania dziecka niezbędne jest uchylenie obowiązku alimentacyjnego wobec rodzica, który przejął obowiązek związany z wychowaniem i utrzymaniem dziecka.

Prawo rodzinne to nie tylko rozstrzygnięcia dot. małoletnich dzieci. Alimentów może dochodzić również małżonek od drugiego małżonka w trakcie trwania małżeństwa (tzw. zaspokajanie potrzeb rodziny), nawet wówczas gdy mieszkają oddzielnie, zaś ich dzieci są pełnoletnie.