Menu Zamknij

Prawo cywilne Lublin: skorzystaj z pomocy doświadczonego adwokata

Prawo cywilne reguluje szereg stosunków pomiędzy osobami fizycznymi oraz przedsiębiorcami. Wszelkie spory związane z niewywiązywaniem się z zawartych umów cywilnoprawnych, sprawy o zadośćuczynienie (w tym przeciwko ubezpieczycielowi), dobra osobiste, odszkodowanie, utratę wartości rynkowej pojazdu, są domeną tzw. prawa cywilnego. Postępowanie cywilne charakteryzuje się dużą formalnością, a reguluje je kodeks postępowania cywilnego. W sytuacji woli zainicjowania postępowania cywilnego, warto skonsultować się z adwokatem w Lublinie, który nie tylko pomoże sporządzić pismo inicjujące postępowanie w prawidłowy sposób, ale przede wszystkim doradzi czy jego wniesienie jest zasadne.

Podejmując decyzję o pozwaniu konkretnej osoby lub podmiotu, należy wziąć pod uwagę nie tylko zasadność powództwa, ale również kwestię dot. ew. przedawnienia roszczenia, legitymacji biernej czy wartość przedmiotu sporu. Nawet jeżeli roszczenie Klienta jest zasadne, ale uległo przedawnieniu, sąd może oddalić powództwo. Podobnie ma się to w sytuacji braku legitymacji biernej (pozwanie niewłaściwego podmiotu, np. złego ubezpieczyciela). Niejednokrotnie rozważyć należy również kwestię jurysdykcji krajowej oraz właściwości miejscowej sądu.

Adwokat świadczący usługi w Lublinie przyjmując sprawę cywilną, powinien zatem rozważyć wiele przesłanek, od których zależy decyzja dot. zainicjowania postępowania sądowego. Wniesienie bezzasadnego pozwu skutkującego oddaleniem powództwa wiąże się z poniesieniem kosztów procesu, na które składają się, chociażby wynagrodzenie na rzecz profesjonalnego pełnomocnika, które poniosła strona wygrywająca sprawę. Istotne jest również określenie prawidłowej wartości przedmiotu sporu, to bowiem od niej co do zasady zależy wysokość uiszczanej opłaty od pozwu. Zasady jej określenia uregulowane są w kodeksie postępowania cywilnego.

Adwokat Magdalena Budzińska: prawo cywilne Lublin — profesjonalnie i terminowo

Inicjując postępowanie cywilne, warto zasięgnąć porady doświadczonego adwokata, który ma odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego. Warto pamiętać, że sytuacje z życia codziennego, z którymi mamy styczność jak wypadek drogowy, nieprawidłowe wykonanie mebli na zamówienie czy nieuiszczenie zapłaty przez kontrahenta, uregulowane są w przepisach prawa, które pozwalają nam na dochodzenie swoich praw.