Menu Zamknij

Prawo karne — Lublin: skorzystaj z kompleksowych usług Kancelarii adwokat Magdaleny Budzińskiej

Sprawy karne na terenie Lublina rozpoznaje w pierwszej instancji Sąd Rejonowy lub Sąd Okręgowy w Lublinie. Rolą adwokata jest wówczas zapoznanie się z materiałem zgromadzonym w sprawie, składanie pism, wniosków dowodowych, branie udziału w przesłuchaniach, rozprawach. Jeżeli w sprawie karnej wywoływane są opinie biegłych, często niezbędne okazuje się składanie zastrzeżeń do wywołanych opinii.

Adwokat — Lublin: prawo karne

Celowe pozostaje zasięgnięcie porady prawnej adwokata w Lublinie na wczesnym etapie postępowania, najlepiej przed złożeniem pierwszych wyjaśnień w sprawie. Po wydaniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów w postępowaniu przygotowawczym, organy ścigania mają obowiązek przesłuchać sprawcę w charakterze podejrzanego. Od momentu wydania ww. postanowienia możliwe jest stosowanie tzw. środków zapobiegawczych, tj. m.in. poręczenia majątkowego, tymczasowego aresztowania, dozoru policji. Dlatego ważne jest, żeby w sprawie karnej zasięgnąć rady prawnika. W sytuacji izolacji podejrzanego, tj. zastosowania wobec niego najsurowszego środka zapobiegawczego o charakterze izolacyjnym, tymczasowego aresztowania, adwokat złoży stosowne wnioski mające na celu umożliwienie kontaktowania się tymczasowo aresztowanego z obrońcą oraz najbliższymi. Dodatkowo może on złożyć wniosek o wyrażenie zgody na widzenie z podejrzanym celem odbycia z nim rozmowy w areszcie śledczym. Decyzję w tym przedmiocie na etapie postępowania przygotowawczego wydaje prokurator. Sprawy karne niejednokrotnie mają charakter wielowątkowy, dlatego należy liczyć się z tym, że mogą one być rozciągnięte w czasie.

Proces współpracy z adwokatem

Po wpłynięciu aktu oskarżenia do sądu orzekającego w pierwszej instancji, sąd przeprowadza postępowanie dowodowe, przesłuchuje świadków, jeżeli zachodzi taka konieczność – wywołuje opinie biegłych. Wskutek składanych zastrzeżeń, możliwe jest wywołanie tzw. opinii uzupełniających. Jeżeli oskarżony nie jest zadowolony z rozstrzygnięcia sądu, może wnieść apelację. Środek zaskarżenia musi być poprzedzony wniesieniem w sprawie karnej wniosku o uzasadnienie. Powyższe może wykonać w imieniu oskarżonego adwokat w Lublinie.

Prawo karne nie sprowadza się jedynie do postępowania przygotowawczego (toczącego się przed prokuratorem) oraz postępowania sądowego. W sytuacji gdy oskarżonemu została wymierzona kara pozbawienia wolności, warto skonsultować się z adwokatem celem udzielenia informacji o możliwości zastosowania instytucji przewidzianych w tzw. prawie karnym wykonawczym. Należą do nich, chociażby tzw. dozór elektroniczny do 1.5 roku, przerwa w odbyciu kary, odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary.