Menu Zamknij

Blokada alkoholowa

W sytuacji prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości sąd orzeka w stosunku do skazanego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres nie krótszy niż 3 lata (wyjątkiem jest tzw. warunkowe umorzenie postępowania karnego – wówczas sąd może orzec w/w środek karny na krótszy okres). Więcej na ten temat można przeczytać tutaj:

https://adwokat-budzinska.pl/co-grozi-za-jazde-pod-wplywem-alkoholu/

https://adwokat-budzinska.pl/co-grozi-za-jazde-pod-wplywem-alkoholu/

https://adwokat-budzinska.pl/prowadzenie-pojazdu-mechanicznego-w-stanie-nietrzezwosci-lub-pod-wplywem-srodka-odurzajacego/

Gdy skazany przez co najmniej połowę okresu stosuje się do orzeczonego wobec niego środka karnego, może ubiegać się o tzw. zmianę sposobu jego wykonywania poprzez wyrażenie przez sąd zgody na prowadzenie pojazdów mechanicznych wyposażonych w blokadę alkoholową. Wówczas celowe pozostaje zainicjowanie postępowania przed właściwym sądem rejonowym. Przed złożeniem wniosku warto skonsultować się z adwokatem celem zweryfikowania tego czy skazany spełnia wymogi przewidziane prawem do uzyskania w/w zgody. Pismo inicjujące w/w procedurę jest wolne od opłaty sądowej, samo zaś postępowanie przebiega w bardzo sprawny sposób. Postanowienie co do zasady wydawane jest na posiedzeniu niejawnym.

Należy pamiętać również o tym, że w sytuacji orzeczenia przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres przewyższający jeden rok, skazany/osoba w stosunku do której warunkowo umorzono postępowanie karne, zobowiązany(a) jest do ponownego zdania egzaminu na prawo jazdy.

Osoba której udzielono zgody na zmianę sposobu wykonywania w/w środka karnego może dokonać zakupu blokady alkoholowej albo podjąć decyzję o jej wypożyczeniu na wskazany okres.

Należy pamiętać o tym, żeby złożyć wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem. Połowa okresu obowiązywania środka karnego musi upłynąć w momencie wydawania przez właściwy sąd orzeczenia w sprawie, nie zaś inicjowania postępowania wykonawczego. Sąd co do zasady zarządza przeprowadzenie tzw. wywiadu kuratora w miejscu zamieszkania skazanego/osoby w stosunku do której warunkowo umorzono postępowanie karne, dlatego też warto złożyć wniosek co najmniej miesiąc wcześniej.