Menu Zamknij

Porzucenie zwierzęcia – jak reagować?

Niestety coraz częściej zdarza się, że właściciele nudzą się zaadoptowanym zwierzęciem, porzucają go, nie wpuszczają do domu/mieszkania, nie karmią, nie interesują się jego dalszym losem. Niekiedy celowo wywożą zwierzęta do lasu, często jednak po prostu pozostawiają je na pastwę losu.

Co robić? Jak reagować? Przede wszystkim należy uświadomić sobie i innym, że takie zachowanie wyczerpuje znamiona przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności. Zawiezienie zwierzęcia do fundacji, schroniska, to za mało, należy powiadomić o w/w fakcie Policję. Osoby, które porzucają zwierzęta, znęcają się nad nimi, tym samym powinny ponieść odpowiednią karę.

Powyższą kwestię reguluje ustawa o ochronie zwierząt. Art. 6 ust. 1a stanowi – „zabrania się znęcania nad zwierzętami”. Z kolei w ust. 2 ustawodawca wymienił zachowania, które należy uznać za znęcanie się nad zwierzęciem. Art. 6 ust. 2 pkt 11 stanowi o tym, że znęcaniem jest porzucenie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje.

W/w ustawa zawiera tzw. przepisy karne. Przepis art. 35 ust. 1 stanowi – Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1 -4, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Z kolei ust. 1a informuje nas o tym, że tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem. Co więcej, jeżeli sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 (art. 35 ust. 2 w/w ustawy). W przypadku skazania, należy liczyć się z innymi dolegliwościami, w tym chociażby z możliwością orzeczenia nawiązki w kwocie od 1000 do 10 000 zł na wskazany cel związany z ochroną zwierząt.

Dlatego gdy mamy wiedzę na temat tego do kogo należało porzucone zwierzę, należy powiadomić o tym fakcie Policję. Nawet gdy właściciel jest nieznany, często ktoś z najbliższego otoczenia jest w stanie wskazać dotychczasowego opiekuna zwierzęcia. Warto reagować. Porzucenie zwierzęcia w mróz albo upał wiąże się z pozostawieniem go bez dachu nad głową, wyżywienia i podstawowej opieki. Niejednokrotnie takie zwierzęta umierają w męczarniach.

Dlatego warto informować inne osoby o tym, że istnieją odpowiednie mechanizmy prawne, które pozwalają na ukaranie sprawcy porzucającego zwierzę.

 

Więcej informacji: https://www.rp.pl/prawo-karne/art38717781-za-zamkniecie-psa-w-samochodzie-grozi-wiezienie