Menu Zamknij

Miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie?

Każdy może mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. Pojęcia miejsca zamieszkania nie należy mylić z zameldowaniem (definicja z zakresu prawa administracyjnego). W wyroku rozwiązującym małżeństwo stron sąd co do zasady orzeka również o kwestiach dotyczących małoletnich dzieci, w tym m.in. o jego miejscu zamieszkania. Jest nim miejsce jednego z rodziców. To, że sąd w wyroku rozwiązującym małżeństwo stron orzekł o miejscu zamieszkania małoletniego dziecka, nie oznacza że w/w stan rzeczy będzie trwał do uzyskania przez nie pełnoletności. W sytuacji kiedy nastąpiła istotna zmiana okoliczności, np. dziecko chce mieszkać z drugim z rodziców, można zainicjować postępowanie o zmianę wyroku rozwodowego w zakresie kwestii dot. miejsca zamieszkania małoletniego dziecka. W/w wniosek składa się do właściwego sądu rejonowego. W sytuacji kiedy jeden z rodziców nie zgadza się na zmianę miejsca zamieszkania dziecka, celowe pozostaje przeprowadzenie postępowania dowodowego, w którym sąd zweryfikuje m.in. wydolność wychowawczą byłych małżonków, ich warunki lokalowe. Co do zasady wywoływana jest również opinia zespołu specjalistów, którzy po przeprowadzeniu badania, opracują pismo w którym wskażą czy żądanie wywiedzione przez jednego z rodziców jest zasadne.