Menu Zamknij

Ograniczenie władzy rodzicielskiej w praktyce

Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie następuje jedynie wówczas gdy rodzic zaniedbuje obowiązki wobec dziecka. W sytuacji gdy rodzice żyją w rozłączeniu i nie są w stanie porozumieć się w kwestiach dotyczących istotnych spraw małoletniego, sąd również może ograniczyć władzę rodzicielską jednemu z rodziców.

Przez pojęcie „istotnych kwestii” należy rozumieć głównie wybór placówki szkolnej, sposobu leczenia czy też wyrażenie zgody na dłuższe wyjazdy zagraniczne małoletniego, np. trwające dłużej niż dwa tygodnie.

Władza rodzicielska może być ograniczona na wiele sposobów, dlatego warto zadbać o to, żeby wniosek został prawidłowo zredagowany. Orzeczenie ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców do prawa współdecydowania o istotnych sprawach dotyczących dziecka właściwie nie niesie żadnych ograniczeń w praktyce. Z kolei ograniczenie władzy rodzicielskiej do prawa dowiadywania się o istotnych sprawach dziecka w praktyce pozbawia go możliwości decydowania o czymkolwiek, co jest niemal równoznaczne z pozbawieniem go praw rodzicielskich.

Jeżeli rzeczywiście celowe pozostaje ograniczenie władzy rodzicielskiej, np. ojcu dziecka, należy sformułować wniosek w taki sposób, żeby wpływał on na decyzyjność jednego z rodziców.

W celu prawidłowego zredagowania wniosku warto skorzystać z porady adwokata z Lublina. Gdy ojciec dziecka, które ma miejsce zamieszkania z matką, obawia się że po ograniczeniu mu władzy rodzicielskiej, małoletni może zostać „wywieziony” za granicę, celowe jest wówczas ograniczenie mu władzy rodzicielskiej m.in. do wyrażania zgody na wyjazdy zagraniczne dziecka trwające dłużej niż dwa tygodnie.

Prawidłowe sformułowanie wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej powinno nastąpić po przeprowadzeniu rozmowy z mocodawcą oraz, co najważniejsze – rozważeniu dobra dziecka. Orzeczenie w zakresie władzy rodzicielskiej może być zmienione wskutek zaistnienia nowych, istotnych okoliczności. Wówczas wniosek składa się do właściwego sądu rejonowego.