Menu Zamknij

Ile kosztuje rozwód?

Nosząc się z zamiarem zainicjowania postępowania rozwodowego należy liczyć się z tym, że co do zasady jest ono odpłatne. Opłata sądowa od pozwu wynosi 600 zł. W sytuacji kiedy małżonek nie jest w stanie jej uiścić, zobowiązany jest do złożenia wniosku o zwolnienie z w/w opłaty wraz z oświadczeniem o stanie majątkowym, które należy przedłożyć na formularzu. Jeżeli małżonkowie noszą się z zamiarem dokonania podziału majątku wspólnego w trakcie rozwodu, strona zobligowana będzie do uiszczenia dodatkowej opłaty, tj. tej ponad kwotę 600 zł.

Gdy Sąd rozwiąże małżeństwo stron przez rozwód bez orzekania o winie, powodowi zostanie zwrócone 300 zł, tj. połowa uiszczonej opłaty od pozwu.

W sytuacji kiedy małżonek nie jest zadowolony z rozstrzygnięcia sądu orzekającego w pierwszej instancji, może złożyć środek zaskarżenia. Wysokość opłaty od apelacji uzależniona jest od tego jaką część wyroku zamierza zaskarżyć apelujący. Strony mogą nie zgadzać się z rozstrzygnięciem w zakresie winy w rozkładzie pożycia małżonków, wysokości alimentów na małoletnie dzieci, władzy rodzicielskiej, kontaktów, miejsca zamieszkania małoletnich czy sposobu korzystania z lokalu mieszkalnego stanowiącego wspólny majątek małżonków. W celu uzyskania większej ilości informacji najlepiej jest skonsultować się z adwokatem, który w sposób szczegółowy wyjaśni sposób obliczania opłaty od apelacji.

Ponadto jeżeli strona chce być reprezentowana przed sądem przez adwokata, zobligowana jest do uiszczenia wynagrodzenia na jego rzecz. W/w jest ustalane indywidualnie z każdym klientem, w zależności od nakładu pracy. Jest ono powiększane o podatek VAT, który wynosi 23 %. Zwykle, w zależności od tego czy strony chcą uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie oraz czy poddają pod jurysdykcję sądu polskiego kwestie dot. małoletnich dzieci, wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika wynosi kilka tysięcy złotych.

W sytuacji kiedy strony toczą spór w zakresie orzekania o winie w rozkładzie pożycia, należy liczyć się z tym, że strona przegrywająca może być zobligowana do zwrócenia wygrywającemu małżonkowi tzw. kosztów procesu, na które składają się głównie wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika oraz uiszczona opłata od pozwu.

Korzystając z pomocy doświadczonego adwokata z pewnością można uzyskać rozstrzygnięcie sądu, które będzie dla strony bardziej satysfakcjonujące, zarówno w wymiarze moralnym jak i finansowym.

Po więcej informacji skontaktuj się z naszym adwokatem od rozwodów w Lublinie.