Menu Zamknij

Rozwód a wspólny kredyt hipoteczny – jak to uregulować?

Sąd rozwiązując małżeństwo stron nie orzeka o kwestiach dot. ich zobowiązań finansowych.

O tym jak wygląda procedura rozwodowa można przeczytać poniżej:

https://adwokat-budzinska.pl/jak-zlozyc-pozew-o-rozwod/

https://adwokat-budzinska.pl/jak-wyglada-procedura-rozwodowa/

Jak wygląda spłata mieszkania po rozwodzie?

W sytuacji kiedy małżonkowie posiadają wspólną nieruchomość obciążoną kredytem hipotecznym i noszą się z zamiarem dokonania podziału majątku wspólnego – warto zasięgnąć pomocy adwokata w Lublinie. Nawet inicjując postępowanie sądowe o podział majątku wspólnego wnioskodawca nie może domagać się uregulowania powyższej kwestii przez sąd. Sąd bowiem dzieli aktywa małżonków, nie zaś ich zobowiązania.

Więcej o podziale majątku wspólnego można przeczytać poniżej:

https://adwokat-budzinska.pl/podzial-majatku-w-trakcie-rozwodu/

https://adwokat-budzinska.pl/podzial-majatku-wspolnego/

Czy można odpiąć się od kredytu hipotecznego?

Co zatem mogą zrobić małżonkowie? Celowe pozostaje poruszenie powyższej kwestii w trakcie rozmów mediacyjnych. Małżonek który posiada odpowiednią zdolność kredytową może (za zgodą banku) zwolnić żonę/męża z w/w zobowiązania. Po dokonaniu w/w czynności będzie on jedyną osobą na której ciąży dług. Jednak przed przejęciem na siebie zobowiązania w całości warto uregulować w drodze ugody wzajemne rozliczenia wynikające z w/w tytułu.

Należy jednocześnie pamiętać o tym, że po ustanowieniu rozdzielności majątkowej – małżonek który wyłącznie spłaca kredyt, może żądać stosownej zapłaty od drugiego z małżonków. Następuje to w toku postępowania o podział majątku wspólnego, zaś po jego sfinalizowaniu – w drodze odrębnego powództwa o zapłatę.