Menu Zamknij

Opieka nad dzieckiem po rozwodzie

W sytuacji zainicjowania postępowania w sprawie o rozwód sąd poza ferowaniem orzeczenia w zakresie rozwiązania małżeństwa stron orzeka również (co do zasady) o kwestiach dotyczących małoletnich dzieci. Jeżeli strony posiadają wspólne małoletnie dzieci sąd w trakcie postępowania rozwodowego będzie decydować o miejscu zamieszkania dzieci, władzy rodzicielskiej nad nimi, kontaktach oraz wysokości alimentów.

Orzeczenie w zakresie rozwiązanie małżeństwa stron korzysta z tzw. powagi rzeczy osądzonej, kwestie dot. małoletnich dzieci mogą być zaś zmieniane w przyszłości, w zależności od okoliczności. Oznacza to, że m.in. w sytuacji zwiększenia się wydatków na dziecko, rodzic może żądać podwyższenia zasądzonych przez sąd okręgowy alimentów. Podobnie – gdy rodzice nie są w stanie porozumieć się w zakresie kontaktów, powyższa kwestia również może być przedmiotem procedowania przez właściwy sąd rejonowy, tj. sąd miejsca zamieszkania małoletniego.

Rozwód nie sprowadza się jedynie do rozwiązania małżeństwa stron, ale również do ustalenia istotnych kwestii dotyczących małoletnich dzieci. Dlatego też warto skorzystać z porady adwokata który jest w stanie udzielić kompleksowej porady prawnej.

Na zgodny wniosek stron właściwy sąd okręgowy może nie orzekać o kontaktach małoletniego z rodzicem, z którym dziecko nie zamieszkuje. Oznacza to, że strony są w stanie samodzielnie porozumieć się w tym zakresie. W sytuacji jednak wystąpienia konfliktów, byli już małżonkowie, mogą uregulować w/w kontakty inicjując postępowanie przed właściwym sądem rejonowym.

Inicjując postępowanie rozwodowe, tj. najprościej ujmując – składając pozew o rozwód, warto rozważyć zawarcie w nim wniosku o tzw. zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania. Niejednokrotnie zdarza się, że małżonkowie nie są w stanie osiągnąć porozumienia w pełnym zakresie, dlatego też należy zadbać o to, żeby małoletnie dziecko otrzymywało od rodzica z którym nie mieszka – środki na utrzymanie również w trakcie toczącego się postępowania.

Małżonek który obawia się tego, że ojciec/matka dziecka może wyjechać na stałe z małoletnim poza granice kraju, powinien również zadbać o to, żeby w orzeczeniu sądu władza rodzicielska (w sytuacji jej ograniczenia) sprowadzała się również do prawa współdecydowania o wyjazdach zagranicznych dziecka trwających np. dłużej niż 14 dni.

Rozwód nie sprowadza się jedynie do rozwiązania małżeństwa stron, ale również do ustalenia istotnych kwestii dot. wspólnych małoletnich dzieci. Dlatego w sytuacji posiadania niewystarczającej wiedzy warto skorzystać z pomocy adwokata.