Menu Zamknij

Nieprawidłowo wykonany zabieg z zakresu medycyny estetycznej

Coraz więcej osób korzysta z zabiegów medycyny estetycznej. Laserowe usuwanie owłosienia, laser frakcyjny, toksyna botulinowa, kwas hialuronowy, mezoterapia, to najczęściej stosowane zabiegi. Niestety z uwagi na to, że nie zawsze są one wykonywane w sposób prawidłowy, niejednokrotnie dochodzi do powikłań, które rzutują na całe życie pacjenta.
 
W sytuacji kiedy nie osiągnięto zamierzonego efektu, co więcej – doszło do powikłań, pacjent zmuszony jest podjąć dodatkowe leczenie, tym samym ponosić jego koszty. Wówczas warto pamiętać o tym, że podmiot, w którym został przeprowadzony zabieg, ponosi odpowiedzialność za jego skutki. Pacjent może żądać nie tylko zwrotu kosztów, które poniósł na zakup leków, wizyty lekarskie, zabiegi, ale również zadośćuczynienia za doznane krzywdy. Zabieg medycyny estetycznej ma zwykle na celu poprawienie wyglądu, komfortu. W sytuacji kiedy pacjent wskutek nieprawidłowo przeprowadzonego zabiegu znajduje się w gorszym stanie (nie licząc niezbędnego okresu rekonwalescencji), unika przebywania w towarzystwie osób trzecich, niejednokrotnie przez dłuższy czas nie może świadczyć pracy, ma prawo domagać się odpowiedniej kwoty tytułem zadośćuczynienia za doznane krzywdy. Niejednokrotnie są to kwoty rzędu od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wysokość zadośćuczynienia jest uzależniona od wielu czynników, chociażby od tego czy wskutek zabiegu, pacjent doznał uszczerbku na zdrowiu. Kwestie te należy omówić z adwokatem w ramach indywidualnej porady prawnej.
 
Gdy strona wezwana nie przejawia woli zawarcia ugody, nie poczuwa się do odpowiedzialności, celowe pozostaje zainicjowanie postępowania sądowego. Zwykle podmiot medyczny w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty, wskazuje dane ubezpieczyciela.
 
Przed podjęciem w/w decyzji warto zasięgnąć tzw. opinii prywatnej specjalisty, który wskaże czy powikłania, z którymi zmaga się pacjent, są skutkiem nieprawidłowo przeprowadzonego zabiegu. Dokonując zakupu leków, kosmetyków, należy pamiętać o gromadzeniu dowodów na tę okoliczność, tj. fakturach (wystawionych na konkretne imię i nazwisko). Odszkodowanie, którego może domagać się pacjent obejmuje również koszt sporządzenia w/w opinii prywatnej (dlatego warto poprosić o fakturę). Celowe pozostaje również sporządzenie dokumentacji fotograficznej, która będzie obrazować stan powikłań po zabiegu. Z pewnością tego typu dokumenty mogą być pomocne przy sporządzaniu opinii biegłych w toku postępowania sądowego.
 
Przygotowanie pozwu warto powierzyć adwokatowi, który po analizie konkretnej sprawy, wskaże jakiej kwoty tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania może domagać się pacjent. Jest to istotne, ponieważ od tzw. wartości przedmiotu sporu (kwoty, której dochodzi powód) obliczana jest opłata od pozwu (5%) oraz wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika. W sytuacji zawyżenia w/w kwoty, strona może przegrać proces w przeważającej części (pomimo uwzględnienia powództwa w pewnym zakresie), tym samym być obciążona zwrotem kosztów procesu poniesionych przez drugą stronę (wynagrodzenie adwokata). Adwokat sporządzający pozew zadba również o to, aby zostały w nim zawarte niezbędne wnioski dowodowe celem wykazania zasadności powództwa, zarówno co do zasady jak i wysokości.