Menu Zamknij

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia pozwu rozwodowego?

Skuteczne wniesienie pozwu o rozwód wiąże się ze spełnieniem warunków formalnych i fiskalnych przewidzianych ustawą. W przeciwnym razie – sąd wzywa stronę do uzupełnienia tzw. braków formalnych pozwu, co przedłuża postępowanie sądowe.

Co trzeba dołączyć do pozwu o rozwód?

W sytuacji noszenia się z zamiarem złożenia pozwu rozwodowego należy pamiętać o dołączeniu do niego:

  • potwierdzenia uiszczenia opłaty sądowej albo oświadczenia o stanie majątkowym w oparciu o które powód żąda zwolnienia go od uiszczenia opłaty od pozwu;
  • odpisu skróconego aktu małżeństwa;
  • odpisu skróconego aktu urodzenia małoletniego wspólnego dziecka stron;
  • pełnomocnictwa (w sytuacji reprezentowania strony przez m.in. adwokata w Lublinie);
  • dowodów na poparcie twierdzeń zawartych w pozwie, tj. np. wydruków wiadomości tekstowych, faktur potwierdzających poniesienie wydatków na małoletnie dzieci, zaświadczeń lekarskich itp.;
  • odpisu pozwu wraz z załącznikami (celem doręczenia go stronie przeciwnej przez sąd)

To w jaki sposób należy zredagować pozew oraz jakiego rodzaju dowody do niego dołączyć warto skonsultować z adwokatem w Lublinie. 

Co jeszcze potrzebne do pozwu o rozwód?

Poza dokumentami które dołącza się do pisma inicjującego postępowanie w sprawie warto rozważyć zasadność złożenia pozostałych wniosków dowodowych – w tym głównie o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków oraz opinii wydanej przez biegłych odpowiedniej specjalności.

Więcej o sprawie rozwodowej można przeczytać poniżej:

https://adwokat-budzinska.pl/adwokat-rodzinny-i-prawo-rodzinne-lublin/
https://adwokat-budzinska.pl/adwokat-od-rozwodow-lublin/
https://adwokat-budzinska.pl/rozwod-a-wspolny-kredyt-hipoteczny-jak-to-uregulowac/